Daily Devotional

हनुमान :- ॐ वायुपुत्राय विद्महे, रामदूताय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ।। ह

हनुमान :- ॐ वायुपुत्राय विद्महे, रामदूताय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ।।❤️? हर हर महादेव ?? … Read More

ॐ नारायणाय विद्माहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्ॐ नारायणाय विद्माहे व

ॐ नारायणाय विद्माहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्???ॐ नारायणाय विद्माहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्???ॐ … Read More